فقط من

فقط من

یک شب بیداری برای تنظیم ساعت خواب

  • ۰۰:۰۸

ساعت خواب

صدای خواهرم را می شنوم که ارام ارام با مادرم ان طرف اتاق صحبت می کنند . مطمئنم الان بعد چند دقیقه مادرم خواهد گفت : پسر ، بگیر بخواب ، مگر تو نمی خواستی فردا صبح زود بیدار شوی و بروی ورزش کنی . من هرشب این را به مادرم می گویم و شب حول و هوش ساعت 9 می خوابم 

فقط من
Designed By Erfan Powered by Bayan