فقط من

فقط من

صفراوی ها چگونه افرادی هستند قسمت سوم

  • ۱۷:۳۶

شما نباید کاری کنید که یک صفراوی به اوج عصبانیت برسد ، این ها همان هایی هستند که در درگیری های شدید وقتی بسیار عصبانی هستند دست بزن دارند و تا نزنند ارام نمی شوند، البته این به این معنی نیست که حتما هر صفراویی وقتی عصبانی بشود خواهد زد ، نه بلکه هستند کسانی که با تمرینات قوی و اتصال قوی به خداوند بر روح و نفس خود کنترل دارند ، در امر ازدواج نیز پیشنهاد می شود یک صفراوی با یک صفراوی یا یک دموی ازدواج کند، اگر صفراوی با طبع های سرد مثل بلغم یا سودا ازدواج کند مطمئنادر زندگی دچار مشکل خواهد شد ، به طور مثال فرد بلغمی کند است ، ولی صفراوی تند و تیز ، بلغمی در اجتماع 

افراد صفراوی دموی بلغمی سوداوی چگونه به وجود می ایند

  • ۱۶:۴۱

در یک انسان معتدل مقدار صفرا در 100 واحد خون ،1/100(بخوانید یک صدم )خون صفرا و 49/100 خون دم و 49/100 خون بلغم و 1/100 خون سودا می باشد ،  نحوه قرار گرفتن صفرا و دم و بلغم و سودا در خون دقیقا مثل چینش نماد های ان هاست در طبیعت ، خورشید در بالا قرار دارد و باد زیر ان و اب زیر باد و زیر اب خاک قرار دارد ، پس صفرا لایه ی بالایی خون و بعد از ان دم و بعد از ان بلغم و بعد از ان سودا قرار دارد . 

مزاج شناسی در زندگی ما انسان ها چه اهمیتی دارد

  • ۰۰:۱۲
دری که الان می خواهم برای شما بگشایم ، تغییراتی را در زندگی شما ایجاد خواهد کرد زندگی شما را بهتر خواهد کرد ، برای این که اهمیت موضوع را درک کنید برای شما مثال هایی می زنم
فقط من
Designed By Erfan Powered by Bayan