فقط من

فقط من

زلزله ای به ریشتر عشق تو ، به عمق بی نهایت

  • ۲۳:۵۳
می بینی زمین می لرزد چه می شود؟ می بینی حال مردم را؟ می بینی یا نه؟ می بینی خواب ندارند؟ در سینه ی من هر روز زلزله ای می شود به ریشتر دوست داشتنت و به عمق بی نهایت ، حالا تو حسابش رو بکن من چه حالی دارم ، من هیچ کس را ندارم که حالم را بپرسد و اوارهای قلبم را جمع کند ، من کسی ندارم کنارم باشد و تسلیم بدهد ، 

من قلبم را ضد زلزله ساخته بودم ، بنایی محکم تر از محکم ترین ها ، ولی محکم ترین ساختمان ها هم در مقابل زلزله هایی با ریشترهای زیاد دوام نمی اورند ، زیاد در مقابل ریشتر عشق تو کم است ، عشقی که هیچ ابادی در سینه من باقی نگذاشت ، زلزله ای که هیچ پایگاه خبری اعلام نکرد و هیچ کس هم غیر از خودت از ان اگاه نشد ،کاش یک لبخند انسان دوستانه نثار این زلزله زده ی اواره بکنی ، کاش لحظه ای حتی برای ترحم به صورتم نگاه کنی ، کاش وقتی صدایت می کنم ........

گوش کن ، از میان ویرانه های قلبم صدایی می اید ، گویا کسی صدایت می کند ، گوش کن ، صدایش بغض دارد ، گوش کن ، التماست می کند ، گوش کن ، کمک می خواهد ، گوش کن ، دارد می میرد ، گوش کن ، از میان اوارهای قلبم کسی شعر می خواند 
این زلزله از بن بکند ریشه ی ما را
جز انکه به پیشم برسی بهر مداوا
در زیر خرابات صدایی شده فریاد
تا گوش کنی قصه ی این بی سروپا را
  • ۴۴
فقط من
Designed By Erfan Powered by Bayan