فقط من

فقط من

نکات کلی در مورد غذاهای هشت گانه انسان

  • ۱۴:۵۷
در پایان توجه شما را به نکاتی جلب می کنم

یک تعریف اساسی از غذای انسان

  • ۰۲:۴۳
عده ی کثیری از مردم فقط انچه را از راه دهان وارد بدنشان می شود غذا می نامند بلکه کمی محدود تر ، انچه را که توسط دندان جویده می شود !
ولی در حقیقت این یک اشتباه بزرگ است ، غذای شما فقط محدود به این یک چیز نمی شود
فقط من
Designed By Erfan Powered by Bayan