فقط من

فقط من

غذای خوراکی بلغمی مزاج ها چونه باشد

  • ۰۱:۵۴

بلغمی مزاج هادر بدن سردی دارند و رطوبت ، پس باید به غذاهای گرم و خشک بیشتر تغذیه کنند، و اگر غذای سردی هم می خورند حتما باید ان را با مقدار بیشتر از ان غذا با چیز گرم و خشکی مصرف کنند ، به طور مثال ماست با نعنای فراوان ، یا شیر با عسل یا خرمای فراوان، شیر فقط می تواند با 

فقط من
Designed By Erfan Powered by Bayan