فقط من

فقط من

بند باز The Walk 2015

  • ۰۲:۵۰

از اون فیلمای نفس تو سینه حبس کن بود ، وقتی فیل بین برج های دو قلو روی یک بند بین زمین و اسمان در حال راه رفتن بود ، من ترس رو درون خودم احساس می کردم ، و این یعنی فیلم تو نسته بود تا درون من نفوذ کنه ، و معنی این حالت چیزی نمی تونه باشه غیر از موفقیت یک فیلم .

فقط من
Designed By Erfan Powered by Bayan