فقط من

فقط من

یاد باد ان روزگاران یاد باد

  • ۲۳:۵۴
یاد باد ان روزگاران یاد باد
هر وقت خاطراتم را مرور می کردم ، گاهی شاد و گاهی غم گین می شدم ، شاید روزی نبوده که قسمتی از گذشته ام را یاد اوری نکنم ولی کم شده که به مکان هایی بروم که گذشته ام را ان جا گذرانده ام . امروز به مدرسه قدیمیم رفتم ، همان مدرسه ای که 5 سال پیش در ان جا صدای
فقط من
Designed By Erfan Powered by Bayan