فقط من

فقط من

افراد صفراوی دموی بلغمی سوداوی چگونه به وجود می ایند

  • ۱۶:۴۱

در یک انسان معتدل مقدار صفرا در 100 واحد خون ،1/100(بخوانید یک صدم )خون صفرا و 49/100 خون دم و 49/100 خون بلغم و 1/100 خون سودا می باشد ،  نحوه قرار گرفتن صفرا و دم و بلغم و سودا در خون دقیقا مثل چینش نماد های ان هاست در طبیعت ، خورشید در بالا قرار دارد و باد زیر ان و اب زیر باد و زیر اب خاک قرار دارد ، پس صفرا لایه ی بالایی خون و بعد از ان دم و بعد از ان بلغم و بعد از ان سودا قرار دارد . 

فقط من
Designed By Erfan Powered by Bayan