فقط من

فقط من

غذای دیدنی انسان باید چگونه باشد(برای کلیه مزاجها)

  • ۱۰:۴۳

رنگ سبز معتدل مایل به گرم است ، رنگ زرد گرم انرژی بخش است ، رنگ ابی معتدل است ، سفید و سیاه سرد هستند ولی سیاه امواج منفی را جذب می کند در حالی که سفید این گونه نیست ، قرمز گرم است ، سبز خاصیت ارامش دهی دارد ، کسانی که درس می خوانند یا می خواهند فکر کنند را در معرض رنگ سبز قرار دهید ، زرد موجبت انتشار انرژی در خانه می شود ، ابی سازگارترین رنگ با چشم انسان است ، خوردن سیب و پوشیدن لباس ابی باعث می شود پرتو امواج منفی اثر نکنند ، قرمز به علت گرمای زیاد باعث ایجاد تحرک و حرارت در بدن است اما کسانی که افسرده هستند نباید در معرض قرمز قرار گیرند ، چون در این صورت در بدن فرد افسرد سودا تولید می شود ، بهترین رنگ برای بیماران افسرده و مضطرب سبز هست ، سیاه سردی هست که پرتو امواج منفی را جذب می کند ، استفاده از سیاه اصلاتوصیه نمی شود ، سفید سرد هست ولی پرتو امواج منفی را جذب نمی کند ، 

  • ۴۸
فقط من
Designed By Erfan Powered by Bayan