فقط من

فقط من

حس می کنم پیش منی وقت که بارون می باره

  • ۰۱:۴۶
همه می خواهند چنان باشم که نه خانی امده و نه خانی رفته ، همه می خواهند که من از یاد ببرم یاد تو را ، همه می خواهند که اب بریزم بر این اتش شعله ور ، همه می خواهند شب کمتر بالشم را خیس کنم ، همه می خواهند که وقتی از جلوی در محل کارت می گذرم اه نکشم ، همه می خواهند که باور کنند فرهاد و شیرین افسانه است 
فقط من
Designed By Erfan Powered by Bayan